Velkommen til Quiz Kampen

Vi inviterer vennelag, bedriftslag, nabolag - JA alle som har lyst til å bryne seg på lette, vanskelige og morsomme spørsmål 

Quiz Kampen finner sted den siste fredagen hver måned, og på slutten trekkes det et gavekort på vanlgfri pizza neste Quiz Kamp