Styret i Solør Bowlingklubb

Leder

Ole Arne Frysjøenden

 

Nestleder

Jørgen Mathiesen

 

Sekretær

Mariann Groven

 

Kasserer

Rita Merete Krav

 

Medlemer:

Finn-Erik Svartholt

John Bergsløkken

Helge Dammen